Halaman

    Social Items

Cokelat Manis Pian Kedai Karolin

 

www.nisadeeba.com
Tabang bamban adingai kuricih ricih


Tabang pang bamban adingai kuricih ricih


Imbah kuricih 2x adingai kubabat pulang


Hati dandam adingai bamula ampih


Hati pang dandam adingai bamula ampih


Bawa badapat 2x  adingai baumpat pulang


Apik apik adingai manyusun sirih


Apik pang apik adingai manyusun sirih


Ada tasusun 2x adingai nang bahampiring


Apik apik adingai ikam mamilih


Apik pang apik adingai ikam mamilih

Apik apik adingai ikam mamilih


Apik pang apik adingai ikam mamilih


Ada tapilih 2x adingai diriku miskin


Pucuk pisang adingai gadangnya layu


Pucuk pang pisang adingai gadangnya layu


Kamana jua 2x adingai maambunakan


Kuhadang hadang adingai kadada lalu


Kuhadang hadang adingai kadada lalu


Kamana jua 2x adingai manakunakan


 


Tahu haja adingai garubak lalu


Tahu pang haja adingai garubak lalu


Kanapa ikam 2x adingai kada kapinggir


Tahu haja adingai diriku balu


Tahu pang haja adingai diriku balu


Kanapa ikam 2x adingai kada bapikir

Lirik Lagu Banjar: Paris Tangkawang Cipt. A. Thamrin

NISADEEBA

 

www.nisadeeba.com
Tabang bamban adingai kuricih ricih


Tabang pang bamban adingai kuricih ricih


Imbah kuricih 2x adingai kubabat pulang


Hati dandam adingai bamula ampih


Hati pang dandam adingai bamula ampih


Bawa badapat 2x  adingai baumpat pulang


Apik apik adingai manyusun sirih


Apik pang apik adingai manyusun sirih


Ada tasusun 2x adingai nang bahampiring


Apik apik adingai ikam mamilih


Apik pang apik adingai ikam mamilih

Apik apik adingai ikam mamilih


Apik pang apik adingai ikam mamilih


Ada tapilih 2x adingai diriku miskin


Pucuk pisang adingai gadangnya layu


Pucuk pang pisang adingai gadangnya layu


Kamana jua 2x adingai maambunakan


Kuhadang hadang adingai kadada lalu


Kuhadang hadang adingai kadada lalu


Kamana jua 2x adingai manakunakan


 


Tahu haja adingai garubak lalu


Tahu pang haja adingai garubak lalu


Kanapa ikam 2x adingai kada kapinggir


Tahu haja adingai diriku balu


Tahu pang haja adingai diriku balu


Kanapa ikam 2x adingai kada bapikir

No comments