Halaman

    Social Items

Cokelat Manis Pian Kedai Karolin
www.nisadeeba.com

Anaklah sapat 2x guliang padi

Anaklah kuda dirapun paring 3x

Anak siapa 2x nang lalu tadi

Bacalak mata batulis kaning 3x


Buah hambawang 2x masaknya kuning

Gugur dilumpur dipinggir parit 3x

Bibirnya habang 2x rambut kariting

Lihum bapair mata manyirit 3x

Batanglah kapas 2x batang kamuning


Bigi tiwadak buah kuini 3x

Sudahlah bungas 2x salagi bingking

Turun marusak kajantung hati 3x

Kunanglah kunang 2x disangka bintang

Amun sasawi nang lauk makan 3x

Amun nang kana 2x guna nikitak

Salawi hari nang kada makan 3x

Lirik Lagu Banjar: Guna Guna Nikitak Ciptaan DAH.AW Syarbaini

NISADEEBA
www.nisadeeba.com

Anaklah sapat 2x guliang padi

Anaklah kuda dirapun paring 3x

Anak siapa 2x nang lalu tadi

Bacalak mata batulis kaning 3x


Buah hambawang 2x masaknya kuning

Gugur dilumpur dipinggir parit 3x

Bibirnya habang 2x rambut kariting

Lihum bapair mata manyirit 3x

Batanglah kapas 2x batang kamuning


Bigi tiwadak buah kuini 3x

Sudahlah bungas 2x salagi bingking

Turun marusak kajantung hati 3x

Kunanglah kunang 2x disangka bintang

Amun sasawi nang lauk makan 3x

Amun nang kana 2x guna nikitak

Salawi hari nang kada makan 3x

No comments